Skip to main content

Rękawice dzielimy na trzy kategorie, które określają poziom ochrony przed ryzykiem uszkodzenia.

Kategoria I: mniejsze wymagania wobec ochrony

Rękawice chronią przed lekkimi, przewidywalnymi w czasie urazami mechanicznymi o skutkach powierzchniowych np. zdarcie naskórka, drobne skaleczenia.

Kategoria II: ochrona przed średnio ciężkimi uszkodzeniami mechanicznymi

Rękawice chronią przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń mechanicznych: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przebicie/przekłucie. Poziom ochrony definiuje piktogram i następujące po nim cztery cyfry, z których każda jest wskaźnikiem odporności na określone zagrożenie.

Rękawice należące do kategorii II są certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną i spełniają normę europejską PN-EN 388, która jest wyznacznikiem standardów rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.


a → odporność na ścieranie (x, 0-4)
b → odporność na przecięcie (x, 0-5)
c → odporność na rozdarcie (x, 0-4)
d → odporność na przekłucie (x, 0-4)
e → odporność na przecięcie ISO

Poziom ‘x‘ oznacza, że testu nie można wykonać na danej rękawicy.

Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5, w przypadku parametru odporności na przecięcie. Pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych:

Parametr/(sposób pomiaru) Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Odporność na ścieranie/(ilość rund w szlifierce) < 100 > 100 > 500 > 2000 > 8000

Odporność na przecięcie/(wskaźnik odporności na wirujące ostrze noża)

< 1,2 > 1,2 > 2,5 > 5 > 10,0 > 20,0

Odporność na rozdarcie/(próbka rwana w przeciwnym kierunku, parametr liczony w newtonach)

< 10 > 10 > 25 > 50 > 75
Odporność na przekłuwanie/(próbka kłuta ostrym szydłem, parametr liczony w newtonach) < 20 > 20 > 60 > 100 > 150

Kategoria III: ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Rękawice chronią przed poważnymi urazami i zagrożeniami dla życia, np. szkodami wyrządzonymi przez substancje chemiczne, napięcie elektryczne czy wysokie temperatury.

Inspektor BHP wskazuje rodzaj rękawic, który powinien być stosowany przy zagrażających zdrowiu pracach. Mogą to być np. rękawice pokryte nitrylem, chemoodporne czy spawalnicze należące do kategorii III. Produkty te są oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne.

Warto wiedzieć

Wybór rękawic powinien być podyktowany rodzajem zagrożeń mogących pojawić się podczas pracy. Do wykonywania prac lekkich, polecane są rękawice tkaninowe i dzianinowe, mogą być punktowo powleczone lub oblane tworzywem. Doskonale sprawdzają się także tzw. rękawice kombinowane, łączące tkaniny i skóry.

Aby zwiększyć możliwości ochronne i zabezpieczyć dłonie przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi stosuje się rękawice skórzane, rękawice powlekane gumą lub tworzywem sztucznym lub rękawice z dzianin np. poliestrowych, poliamidowych czy kevlarowych.

Natomiast przed ciężkimi urazami mechanicznymi chronią rękawice specjalne wykonane z tzw. kółek metalowych, produkowanych ze stali nierdzewnej.