Skip to main content

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) chronią pracownika przed konkretnym zagrożeniem lub licznymi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Produkty będące środkami ochrony indywidualnej, wprowadzane na rynek UE, muszą posiadać deklaracje zgodności WE zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG. ŚOI dzieli się na trzy grupy. Kryterium podziału jest stopień zagrożenia, przed którym mają chronić użytkownika.

Kategoria I: produkty, o konstrukcji prostej, stosowane w warunkach niskiego ryzyka. Użytkownik jest w stanie samodzielnie ocenić skuteczność ochrony ŚOI.
Kategoria II: produkty chroniące przed zagrożeniami mogącymi powodować urazy. Ryzyko wystąpienia urazu jest określane jako „nie bardzo niskie oraz nie bardzo wysokie”.
Kategoria III: produkty, o konstrukcji złożonej, chroniące w sytuacjach poważnego lub trwałego zagrożenia, które może mieć wpływ na życie i zdrowie użytkownika.

Kategoria Ryzyko Użytkownik Zagrożenia Przykłady środków ochrony indywidualnej
I małe samodzielnie ocenia skuteczność ochrony czynniki mechaniczne, których skutki mają powierzchowne działanie rękawice ogrodnicze
środki czyszczące o słabym i łatwo odwracalnym działaniu rękawice chroniące przed detergentami
manipulacja gorącymi przedmiotami o temperaturze nie wyższej niż 50°C fartuchy
czynniki atmosferyczne nakrycia głowy
słabe uderzenia i drgania, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała lekkie hełmy
światło słoneczne okulary przeciwsłoneczne
II średnie brak opisu niesklasyfikowane w kategorii I i III środki ochrony indywidualnej, które nie należą do I lub III kategorii ryzyka (np. odzież ostrzegawcza i odzież dla spawaczy, kaski ochronne)
III duże nie może stwierdzić dostatecznie szybko jaka jest skuteczność ochrony stałe lub ciekłe aerozole lub gazy drażniące, niebezpieczne, toksyczne lub promieniotwórcze sprzęt ochrony układu oddechowego np. maski
promieniowanie chemiczne lub jonizujące kombinezony np. gazoszczelne
wysoka temperatura przekraczająca 100°C lub więcej, warunki w których może występować promieniowanie podczerwone, płomienie lub narażenie na duże rozpryski roztopionego metalu odzież przeciwpożarowa
niska temperatura powietrza -50°C lub niżej odzież termiczna
upadek z wysokości akcesoria alpinistyczne
porażenie prądem elektrycznym oraz prace z wysokim napięciem prądu elektrycznego hełmy elektroizolacyjne