Skip to main content

W Polsce liczba wypadków przy pracy jest bardzo wysoka. Tylko w 2016 wyniosła 87 886, w tym 239 przypadków śmiertelnych. Dla roku 2015 wskaźniki były bardzo podobne – 87 622 wypadków, w tym 303 śmiertelne. Odzież robocza i ochronna należą do podstawowych środków zapewniających bezpieczną i higieniczną pracę. Warto wiedzieć, że w Kodeksie pracy występują przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek ich udostępniania pracownikom.

Kiedy stosujemy odzież ochronną?

Odzież ochronną należy nosić podczas wykonywania konkretnych czynności w pracy, w której występuje ryzyko uszkodzenia ciała lub przedostania się do skóry niebezpiecznych substancji. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o tym, jak i w jakich okolicznościach danego środka ochrony indywidualnej należy używać. Przykładowo, wysokie ryzyko niesie za sobą niska i wysoka temperatura, ogień, żrące substancje, opary i gazy chemiczne, hałas, praca na wysokości, obsługa niektórych sprzętów mechanicznych itd.

Podstawowa klasyfikacja środków ochrony indywidualnej:

  • Odzież ochronna (symbol U).
  • Środki ochrony kończyn dolnych (symbol N).
  • Środki ochrony kończyn górnych (symbol R).
  • Środki ochrony głowy (symbol G).
  • Środki ochrony twarzy i oczu (symbol T).
  • Środki ochrony słuchu (symbol S).
  • Środki ochrony układu oddechowego (symbol D).
  • Środki chroniące przed upadkiem z wysokości (symbol W).
  • Środki izolujące cały organizm (symbol I).

Warto wiedzieć

Odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji zgodnie z ustalonymi normami BHP.

Pojęcia odzieży ochronnej i roboczej są często mylone. Nie są jednak tożsame. Odzież i obuwie robocze nie mają cech ochronnych. Jedyne ich właściwości to fakt, że nadaję do stosowania w pracy. Odzież robocza jest używana ze względów sanitarnych oraz technologicznych oraz by chronić przed zabrudzeniami. Natomiast odzież ochronna wykazuje pewne cechy szczególne, które pozwalają na jej działanie ochraniające życie i zdrowie pracownika.

Kiedy stosujemy odzież roboczą?

Pracodawca ma obowiązek zaopatrzenia pracownika w odzież roboczą w sytuacji, gdy jego prywatne ubrania mogłoby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu ze względu na warunki pracy. Dlatego odzież roboczą otrzyma pracownik, którego ubranie może ulec przetarciu, rozdarciu lub pobrudzeniu przez pyły, płyny lub inne brudzące substancje.

Warto wiedzieć

Za konserwację, utrzymanie w czystości oraz naprawy ubrania roboczego i indywidualnych środków ochrony odpowiada pracodawca. Pracownik może sam prać swoją odzież, pod warunkiem zwrotu kosztów przez pracodawcę.