Skip to main content

Przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, w tym adres e-mail, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesyłania informacji handlowych.

Nadto informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Przejazdowa 21 (GTV).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem: dpo@gtv.com.pl.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz GTV, w tym dostawcy usług marketingowych i IT, oraz podmioty z grupy kapitałowej GTV.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Podanie danych jest dobrowolne.