Skip to main content

Norma PN-EN 420+A1:2010 jest podstawową normą określającą wymogi jakie muszą spełniać wszystkie rękawice ochronne. Definiuje m.in. podstawowe wymagania dotyczące znakowania, pakowania, projektowania i konstrukcji rękawic, odporności użytych materiałów na przenikanie wody oraz wygody użytkowania. Ponadto precyzuje:

  • wartość PH (3.5 < PH <9.5 )
  • zawartość chromu, która powinna być niższa od wykrywalnego poziomu (<10 ppm)
  • rękawice wykonane z naturalnej gumy powinny być testowane na zawartość wymywalnych protein zgodnie z normą EN 455-3
  • rozmiary rękawic
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni (mm) Max. długość rękawicy (mm) Długość min. rękawicy (mm)
6 152 220 160
7 178 230 171
8 203 240 182
9 229 250 192
10 254 260 204
10,5 266 265 209,5
11 279 270 215

Warto wiedzieć
ppm – stężenie bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych